Welcome
ยินดีต้อนรับ
เข้าสู่เว็ปไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่สุก1111111111111
1111111111111

ประกาศเผยราคากลาง โครงการขุดลอกลำเหมืองข้างถนนสายแม่ใจ - แม่นาเรือ (ทางหลวง ๑๑๙๓)
แจ้งผลการขายโดยวิธีขายเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่สุก
ประกาศเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประกาศเผยราคากกลางโครงการปรับปรุงห้องประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่สุก
ประกาศเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน บ้านแม่สุก หมู่ที่ ๒
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๖๑-๐๐๐๙ สายหมู่ที่ ๓ ซอย ๑ เชื่อมสายทางอ่างเก็บน้ำแม่จว้า ตำบลแม่สุก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสน้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าอ่างเก็บน้ำแม่สุก

Total 80 Record : 8 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ]Next>>


นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
ขายวัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
สื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (E-Training)
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๔
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔

Total 86 Record : 9 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ]Next>>

รายงานการเงินประจำเดือนสืงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

Total 51 Record : 6 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 


login
dowpdf
samasig
::: ลิงค์หน่วยงานราชการ


วันไหนมีอะไร
Un title page
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก
เลขที่ 289 หมู่ 10 บ้านแม่สุกน้ำล้อม ตำบลแม่สุก
อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
โทร 054-079720
โทรสาร 054-079721

Design by Jakkraphong Khampha:: Programming by Technic Microsoft & Star Gate Development:: Copyright@2006 All rights reserved
Tel. 054-428057, 054411347-8 # 15, 054-410192 Mobile 081-8843031, 081-8843303 Manager and CEO Mr.Jakkraphong Khampha
E-mail ; Webmaster@technicmicrosoft.com