Un title page

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรค์เป็นลูกจ้างเหมาบริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานดับเพลิง ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้


image image image image image
Un title page
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก
เลขที่ 289 หมู่ 10 บ้านแม่สุกน้ำล้อม ตำบลแม่สุก
อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
โทร 054-079720
โทรสาร 054-079721

Design by Jakkraphong Khampha:: Programming by Technic Microsoft & Star Gate Development:: Copyright@2006 All rights reserved
Tel. 054-428057, 054411347-8 # 15, 054-410192 Mobile 081-8843031, 081-8843303 Manager and CEO Mr.Jakkraphong Khampha
E-mail ; Webmaster@technicmicrosoft.com